Nápoly és a vallás

Nápoly székesegyház

Az ókor során a város lakosságának összetétele miatt a római illetve a görög vallás volt túlsúlyban, ugyanakkor a számos itt lakó alexandriai kereskedő miatt egyiptomi vallási szentélyek is voltak a városban.

A 4. századtól kezdve a kereszténység vált általánosan elterjedtté. I. Constantinus császár törvényesítette a keresztény istenhitet, és II. Theodosius császár a Római Birodalom államvallásává tette. A Pápai Államhoz való relatív közelsége miatt, illetve az uralkodóházak (Stauffenek, Anjouk, Aragóniaiak, Bourbonok) vallása miatt a római katolikus vált a domináns vallássá Nápolyban. A város több mint 90%-a katolikus, illetve a lakosság több, mint 80%-a templomjáró katolikus.

A mély vallásosság bizonyítéka a rengeteg házioltár, illetve a számos templom. A város védőszentje Szent Januarius (olaszul San Gennaro), akinek ereklyéit a nápolyi dómban őrzik.